Politika zasebnosti Kirurgije Lah, plastična, estetska kirurgija in travmatologija, d.o.o. (v nadaljevanju: »Politika zasebnosti«) obsega:

 1. Uvodno določilo
 2. Upravljalec
 3. Nameni obdelave in kategorije osebnih podatkov, ki jih obdelujemo
 4. Podlage za obdelavo osebnih podatkov
 5. Posredovanje osebnih podatkov
 6. Prenos osebnih podatkov v tretje države
 7. Rok hrambe osebnih podatkov
 8. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
 9. Varovanje podatkov
 10. Veljavnost politike

1. Uvodno določilo

Pri Kirurgiji Lah, plastična, estetska kirurgija in travmatologija d.o.o., cenimo vašo zasebnost in zato ves čas skrbimo za varstvo osebnih podatkov ter sledimo načelom varne obdelave osebnih podatkov. V tej Politiki zasebnosti vam predstavljamo, katere vaše osebne podatke obdelujemo, kakšen je namen obdelave in tudi, kakšne so vaše pravice v zvezi z obdelavo podatkov. Pri obdelavi vaših osebnih podatkov upoštevamo načela zakonitosti, pravičnosti in preglednosti, omejitve namena, najmanjšega obseg podatkov, točnosti, omejitve shranjevanja ter celovitost in zaupnosti.

2. Upravljalec

Upravljalec osebnih podatkov, ki se obdeluje v skladu s to Politiko zasebnosti je Kirurgija Lah, plastična, estetska kirurgija in travmatologija, d.o.o., Vojkovo nabrežje 6, 4000 Koper – Capodistria (v nadaljevanju: Kirurgija Lah).

3. Nameni obdelave in kategorije osebnih podatkov, ki jih obdelujemo

Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo z naslednjimi nameni obdelave:

 • da vam posredujemo informacije, ki ste jih zahtevali od nas ali opravimo storitve, ki ste jih naročili. Ti podatki lahko vključujejo vaše ime, naslov, e – poštni naslov, telefonsko številko in druge ustrezne podatke za namen posredovanja informacij in opravljanja storitev;
 • da ostanemo v stiku z vami kot našimi poslovnimi partnerji in vas obveščamo o naših poslovnih aktivnostih in dogodkih. Ti podatki lahko vključujejo vaše ime, naslov, e -poštni naslov, telefonsko številko, naslov, podjetje in druge ustrezne podatke;
 • za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do vas. Ti podatki lahko vključujejo vaše ime, naslov, e -poštni naslov, telefonsko številko, naslov, delovno mesto, podjetje, vrsto sodelovanja z nami in vaše zdravstvene podatke, ki jih potrebujemo za izvrševanje naročenih storitev;
 • za izboljšanje naše spletne strani. Ti podatki lahko vključujejo vaš naslov IP, geografsko lokacijo, podatke o napravi, vrsto brskalnika, vir napotitve, dolžino obiska, operacijski sistem, število ogledov strani, strani, ki ste si jih predhodno ogledali, in podobne podatke;
 • spoštovati ali upoštevati zakonske obveznosti ali zahteve;
 • za pošiljanje promocijskih sporočil v zvezi z našimi dejavnostmi, vključno s povabili na druge dogodke. Ti podatki lahko vključujejo vaše ime, naslov, e -poštni naslov, telefonsko številko, naslov, podjetje in druge ustrezne podatke;
 • za zaposlovanje novih sodelavcev. Ti podatki lahko vključujejo vaše ime, naslov, e -poštni naslov, telefonsko številko, datum rojstva, podatke o vaši izobrazbi in izkušnjah, življenjepis, fotografijo in druge ustrezne podatke;
 • za uspešno in učinkovito organizacijo naših dogodkov, vključno s promocijskimi aktivnostmi in objavami avdio, video in fotografske dokumentacije z dogodkov. Ti podatki lahko vključujejo vaše ime, naslov, podjetje, e -poštni naslov, telefonsko številko; kratka biografija s sliko (govorcev in izvajalcev), zvočno, video in fotografsko dokumentacijo z dogodkov.

4. Podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • obdelava na podlagi pogodbe – v skladu s členom 6(1)(b) GDPR je obdelava lahko potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
 • obdelava na podlagi zakonitega interesa – v skladu s členom 6(1)(f) GDPR obdelava podatkov lahko temelji na našem legitimnem interesu;
 • obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe – v skladu s členom 6(1)(d) GDPR;
 • obdelava na podlagi privolitve – v skladu s členom 6(1)(a) GDPR. Če je osnova naše obdelave soglasje, ga lahko kadar koli prekličete;
 • obdelava za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca – v skladu s členom 6(1)(c) in (e) GDPR.

5. Posredovanje osebnih podatkov

Kirurgija Lah vaše osebne podatke zaradi izpolnitve namena, zaradi katerega se obdelujejo, lahko posredujemo sledečim subjektom:

 • pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov, ki v imenu Kirurgije Lah d.o.o. kot upravljavca skladno z navodili in v imenu upravljavca ter za namene, kot so navedeni zgoraj, obdelujejo osebne podatke;
 • drugim subjektom, v kolikor je to dolžan storiti skladno z odredbo pristojnega sodišča ali drugega državnega organa ali skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo.

6. Prenos osebnih podatkov v tretje države

Osebne podatke prenašamo tudi v države izven EU/EEA (v nadaljevanju: »tretje države«), in sicer z nami povezanim osebam ter pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov. Tudi v primeru takšnega prenosa upoštevamo zaščitne ukrepe za varstvo osebnih podatkov, kot jih določa GDPR, v kolikor in v obsegu, kolikor je to mogoče.

7. Platforme socialnih medijev

Platforme socialnih medijev vključujejo TikTok, Facebook, Youtube, Instagram in druge. Meta, TikTok in Youtube nastopajo kot neodvisni upravljavci osebnih podatkov, ki bodo vaše osebne podatke obdelovali v skladu z njihovimi politikami zasebnosti.

Meta: https://privacycenter.instagram.com/

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy/

Storitve tretjih oseb (Google)

Google je neodvisni upravljavec osebnih podatkov in ponudnik storitev (npr: Google Maps, Google Analytics), ki vaše osebne podatke obdeluje skladno z njihovo politiko zasebnosti: https://policies.google.com/privacy

Povezave do drugih spletnih strani

Ta spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih strani v upravljanju tretjih oseb. Ker nad njimi nimamo nobenega nadzora, ne prevzemamo odgovornosti za varstvo osebnih podatkov ob obisku teh spletnih strani. Priporočamo, da pred uporabo preberete pogoje uporabe in politike zasebnosti teh spletnih mest.

7. Rok hrambe osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo obdelovali le do izpolnitve namena, za katerega se obdelujejo, skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo. V primeru, ko pravno podlago za obdelavo predstavlja vaša privolitev, bomo vaše podatke obdelovali le do izteka ali preklica privolitve.

8. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic, ki jih lahko uveljavijo brezplačno. Kirurgija Lah pred izvrševanje pravice preveri identiteto posameznika, ki uveljavlja svoje pravice. Posameznik svojo zahtevo odda z obrazcem pisno na Vojkovo nabrežje 6,  6000 Koper- Capodistria ali elektronsko preko info@estetical.com

Upravičeno zahtevo Kirurgija Lah izpolni v roku 1 meseca, v primeru kompleksnosti zahteve ali večjega števila zahtev, se lahko rok izpolnitve podaljša še za 2 meseca. Kirurgija Lah o takem podaljšanju in razlogih zanj obvesti posameznika.

 1. Pravica dostopa do podatkov: posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:
 • nameni obdelave osebnih podatkov;
 • vrste podatkov, ki se obdelujejo;
 • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
 • roki hrambe;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki ali obstoj pravice do ugovora k taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri informacijskem pooblaščencu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

Na podlagi zahteve Kirurgija Lah izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku.

Pravica do popravka: Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da Kirurgija Lah popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj.

Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi ali pa posameznik obdelavi ugovarja skladno s členom 21 (2) GDPR;
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravom.

Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, kadar:

 • podatki niso točni,
 • je obdelava nezakonita, pa posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
 • Kirurgija Lah podatkov ne potrebuje več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom,
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pravica do prenosljivosti podatkov:Posameznik lahko pod pogoji iz 20. člena GDPR zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval Kirurgiji Lah, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in ima pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga Kirurgija Lah pri tem ovirala.

Pravica do ugovora:Posameznik lahko pod pogoji iz 21. člena GDPR ugovarja obdelavi osebnih podatkov.

Preklic privolitve:Posameznik ima pravico, da prekliče privolitev (soglasje) za obdelavo njegovih osebnih podatkov, kadar obdelava temelji na privolitvi, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Posameznik lahko morebitno pritožbo ali zahtevo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov info@estetical.com ali po pošti na naslov: Kirurgija Lah d.o.o., Vojkovo nabrežje 6, 6000 Koper.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo. Kontakt: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si, DPO za Urad IP: dpo@ip-rs.si.

9. Varovanje podatkov

Vsi podatki bodo strogo varovani skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov ter internimi akti Kirurgije Lah ter ne bodo uporabljeni v druge nedogovorjene namene. Družba izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov v svojih informacijskih sistemih in zagotavljanja pravic oseb, na katere se podatki nanašajo.

10. Veljavnost politike

Politika zasebnosti je objavljena na https://estetical.com/. Morebitne spremembe začnejo veljati z dnem objave na spletni strani. Z uporabo spletne strani po spremembi ali dopolnitvi potrjujete, da soglašate s takšnimi spremembami oziroma dopolnitvami. Politika zasebnosti je bila zadnjič posodobljena dne 6.6.2022